توجه به اخلاق اسلامی در عرصه تعاملات اجتماعی نشانه ایمان و اخلاص است.
اسلام به پیروان خود سفارش كرده است كه از راههای مشروع به مقاصد و اهداف خویش برسند. بنابراین یك مومن ضمن اینكه دارای هدف مقدس است از راههای مشروع نیز استفاده می كند. در این مقاله سعی شده است به اهمیت اخلاق اجتماعی و حفظ حرمت دیگران پرداخته شود.

ضرورت حفظ حرمت آبروی دیگران:


یكی از آموزه های مهم تربیتی كه مورد تاكید مكتب انسان ساز اسلام قرار دارد ضرورت حرمت آبروی دیگران است. این موضوع آنقدر مهم است كه تجاوز به آبروی دیگران جزء بزرگترین گناهان محسوب شده و از طرف خداوند وعده عذاب الیم داده شده است.

در این آیین گناه تجاوز به آبروی مسلمان از گناه زنای با محارم بالاتر است.

در این مكتب آبروی مسلمان همچون مال و خون او بر مسلمانان دیگر حرام شمرده شده است. طبق تعالیم دینی اسلام نزدیكترین وضعی كه بنده به كفر پیدا می كند آن است كه با فردی برادر دینی باشد و لغزش ها و خطاهای او را شماره كند تا روزی او را به آنها سرزنش نماید.پیامبر اكرم صلوات الله علیه می فرمایند همه چیز مسلمان، از مال، آبرو و خونش بر مسلمان دیگر حرام است.

هرگاه مومن برادر دینی خود را متهم نماید، ایمان او آب می شود و از بین می رود همان طوری كه نمك در آب حل می شود و از بین می رود,و نیز می فرمایند- كسی كه مرد مسلمان یا زن مسلمانی را غیبت كند، خداوند متعال چهل روز نماز و روزه او را قبول نمی كند، مگر آنكه غیبت شونده او را عفو كند.

هر كه به عیب جویی، كسی را به صفتی كه در او نیست یاد كند ویا تهمتی بزند خداوند او را در آتش جهنم محبوس دارد تا گفته خویش را مجری دارد.

خدا می بیند و می پوشد
ادمی نمی بینید و می خروشد

:: خدا آخر عاقبت همه مون رو به خیر کنه

ان الانسان كان ظلومأ جهولا 

:: همه چیز درباره آبرو (تبیان)

:: فروم کانون گفتگوی قرآنی

برچسب ها :
مومن ,  آبروی مومن ,  اخلاق ,  اسلام ,  شیعه ,