دیشب در قاب آینه چهره ی غرور را خط خطی کردم

نقشی بزنم ،تا ببینم تو را

بر رخم زخم ماند و بر دل داغ

افسوس

اینجا آفتابگردان ها هم از آفتاب روی برگرداندند

شاید همین فردا

شاید آن جمعه همین فرداست

برچسب ها :
عشق ,  مهدی موعود(عج) ,  منجی ,  امید ,