عشق

آن دل كه به یاد تو نباشد، دل نیست             
قلبى كه به عشقت نتپد جز گِل نیست
آن كس كه ندارد به سر كوى تو، راه                
از زندگى بى ثمرش حاصل نیست

روح الله
 
برچسب ها :
امام خمینی ,  عشق ,  عمر ,  دو بیتی ,  شعر ,