اینجا وحشت از "اتفاق تازه" نیست
هر چه هست الیس الله بکاف عبده ...
اینجا نامهای هلالی هم مقدسند!
اینجا آب گل گرفته هم زلال و مطهر است!
آری ،گریه هم سیمای مهربانی هاست
اینجا غروب دلگیر و تب دار نیست
اینجا همه خود را فقط برای تو خرج می كنند
اینجا ،اما سکوت معنی ایثار نمی دهد
سکوت نکن ،اینجا رنگ ولایت دارد

دعای فرج

برچسب ها :
دل نوشت ,  درد و دل ,  مهدی (عج) ,  سكوت ,  محبت ,  انتظار ,  عشق حقیقی ,  دعای فرج ,