نام دار تر از هر نامی در انتهای گم نامی
                ظهور تلالو عشق است ،غربت تو ای باقی
وسعت و شکوه دریاها در غروب تو گم شد
                    مانا تر از معنا ،مانده ای و می مانی
شهید گمنام
برچسب ها :
شهید گمنام ,  سرباز گمنام ,  شهر ,  دوبیتی ,  دل نوشته ,  شهید ,