آنان  که  محیط   فضل  و  آداب   شدند

در  جمع   کمال  شمع   اصحاب   شدند

ره  زین  شب  تاریک  نبردند  به  روز

گفتند   فسانه ای   و   در  خواب   شدند

:: خیام

شهید برونسی

::‌پیرامون شهید عبدالحسین برونسی 1

::‌پیرامون شهید عبدالحسین برونسی 2

:: گالری تصاویر شهید

برچسب ها :
شهید ,  عشق ,  ایثار ,  شهید عبدالحسین برونسی ,  دو بیتی ,  شمع ,