این روزها معنی با هم بودن ها چیز دیگرسیت 
با هم بودن و سپس نبودن ها 
زلزله ،نبودن تو باشد   
یا تکرار قصه تلخ جدایی ها 
ماییم و تکرار معصیت ها 
و حدیث مکرر 
تکان هایی که تکانمان نمی دهند
....................................................
:: پی نوشت:
بارالها مرا از (كیفر) تو پناه دهنده ‏اى نیست پس باید عزت توانائیت پناهم دهد و براى من شفیعى به سوى تو نیست پس باید فضل و احسان تو شفیعم شود و گناهانم مرا ترسانیده است ، پس باید (گذشتت) مرا ایمن سازد.
پس آنچه بر زبان آوردم از روى نادانى به كردار زشتم و در اثر فراموشى كارهاى بد گذشته ‏ام نیست‏ بلكه براى آن است كه آسمان تو و هر كه در آن است و زمین تو و هر كه بر روى آن است پشیمانى را كه براى تو آشكار كردم و توبه ‏اى را كه به سبب آن به تو پناه بردم بشنوند. تا شاید برخى از آنان در سایه رحمتت بر جایگاه بدم رحم كند یا بر پریشان حالیم بر من رقت آورد آنگاه دعایى به حال من مى ‏كند كه از دعاى خود من نزد تو به اجابت نزدیك تر باشد یا شفاعتى نماید كه از شفاعت خودم نزد تو استوارتر باشد و رهایی ام از خشم تو و دستیابی ام به خشنودیت در آن باشد.

الهى اگر پشیمانى در پیشگاه حضرتت توبه است پس من از همه پشیمان ترم و اگر ترك گناه توبه محسوب مى ‏شود پس نخستین توبه كننده منم‏ و اگر استغفار سبب ریختن گناهان است پس من در برابرت از استغفار كنندگانم.
بار الها همان گونه كه به توبه و بازگشت فرمان دادى و پذیرش آن را ضمانت فرمودى و بر دعا ترغیب نمودى و نسبت به آن وعده اجابت دادى‏ پس بر محمد و آلش درود فرست و توبه ‏ام را بپذیر و از رحمتت با نومیدى باز مگردان‏ زیرا كه حضرتت بر گناهكاران بخشنده ‏اى و بر خطا پیشگان كه از صمیم دل به تو باز مى ‏گردند مهربانى.
- صحیفه سجادیه (دعای 31)
نگاه نکن به جرم من نگاه بکن به کرمت

برچسب ها :
درد و دل ,  دل نوشت ,  زلزله ,