کاش می شد بی تو بودن، با تو بودن را قدر دانست

در پهنای شب، نور بی مقدار مهتاب را قدر دانست

کاش می شد بی وسوسه، ترازوی عدالت را قدر دانست

بی تپش، بی دغدغه، لحظه های انتظارش را قدر دانست

:: التماس دعا

مهتاب شب

برچسب ها :
رباعی ,  درد و دل ,  دو بیتی ,  تنهایی ,  شعر ,  دعا ,