اول سخن می خواهم به دوستانی که زیاد از نظر سیاسی به روز نیستند ،حرفی بزنم.دوستان خیلی چیزها تغییر کرده.ذهنیت های خود را دور بریزید.صحبتهای جیره خوارها و مملکت فروش های بی بی سی و صدای آمریکا را هم دور بریزید.و بدنبال حقیقت بگردید.حال برای خود تعریف کنید حقیقت ترکیبی خواهد بود از آن چه می دانید و آن چه که خواهید فهمید.تا به گشتن و دیدن و احترام گذاشتن عادت کنید.
منافع ملی و عقاید شرعی و عرف اجتماع را هم در افکار سیاسی دخیل کنید.خواهید دید آنچه که از جوان سیاسی حق گرا ظاهر خواهد شد یک مدل پست مدرن نیست.اصلا چیز جدیدی نخواهد بود.بجز ارزشهای احیا شده.بله ارزشهای خاک خورده ای که احیا شده اند.
شریعت و اخلاق مسائلی نیستند که در زمان ما پدید آمده باشند.همیشه بوده اند و خط قرمزها را تعیین می کنند.از بحران ها جلوگیری می کنند و به رفتارها جهت می دهند.پایبندی به اخلاق و شریعت لازمه ورود در فضای سیاسی توام با پیشرفت در جهت اهداف انقلاب اسلامی است.به خاطر داشته باشید آلوده نشدن و استقلال سیاسی از کم ترین پیش نیازهای ذهنی جوان دانشجو برای حضور فعال در فضای سیاسی است.
نگاهی به عملکرد سیاسی نسل های پس از انقلاب نشان می دهد نسل ما نتوانسته انتظارها را برآورده کند و در برابر طوفان ها ایستادگی لازم را داشته باشد.از خودمان بپرسیم چرا؟ بدلیل کم کاری نسل های قبل در آموزش ما؟ کوتاهی تربیتی خانواده های ما؟ گسترش مشغولیت ها و مدیاهای تبلیغاتی در زمان ما؟سستی و کاهلی خود ما؟ و یا همه این دلائل
دلیل عقب ماندگی سیاسی هر چه که باشد ،نسل ما باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.باید از نظر فکری مسلح باشد.چون دشمن از همه طریق به تقویت خود پرداخته است.به افکارها نفوذ کرده و همه ستون ها را با تکانی فرو می ریزد.ما آسیب پذیر تر شده ایم ولی آموزش دیده تر نشده ایم.و کلید برون رفت از این بحران هم تلاش خودمان است.درک خودمان است و آن چه که می سازیم تا شرایط به کام ما شود.
انتظارات از نسل ما با وجود تمام این شرایط بسیار زیاد است.و دنیا طالب این است از ما جوانان ایران زمین بیشتر بشنود و افزون تر بداند.در این فضا یا ما رنگ غرب را خواهیم گرفت و هر چه داشتیم و "ارزش" نام داشت ،از دست خواهیم داد و یا غرب را رنگ ایران خواهیم زد و آنها را جذب خواهیم کرد.
مرد باشید ،مقاوم باشید و نترسید.رفتار بعضی از محفل های سیاسی در جامعه ما با جوانان مطالبه گر و ولایی است این است : زدن یک برچسب کلفت به شخصیت او و فرستادنش به انزوا.
رک و راست بگویم باستید حتی بدون پا
:: دوست و برادر کوچک تمام ولایی های سایبری و افسران جنگ نرم
کلیک کنید
.........................................
:: دل نوشت 1:
کاش انسان اولین چیزی که قبل از یادگیری سخن گفتن می آموخت ؛قدر دانستن بود.آیا کسی حس تلخ نداشتن ها رو احساس می کرد؟
:: دل نوشت 2:
در خلوت دل همیشه یادت باقیست
بر روی لبم همیشه نامت جاریست
سرمایه من عشق دل آرای تو است
من زاده آبانم و نام ام هادیست
برچسب ها :
دل نوشت ,  سیاست ,  خود باوری ,  جنگ ما ,