ایثار آداب امیدواری ایست

ایثار زمستان دلم ،شروع بهار خواهد بود

تا پلیدی ها كم رنگ شوند

تا بر لب هایم  دوباره ،هجای امید جاری شود

به سخاوت آسمان خشنودم

ببارد و اندوه را بزداید

نگاه ملتمسم به سفیدی قله ی سلسله هاست

كه اندوخته ی فصل ها را دریغ نكند

ایثار را به من بیاموز

كه جویباران سالهاست با اشك سیراب می شوند.

...................................................

...................................................

:: پی نوشت :

زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) تو زندگی من یه نقطه عطف بود.اون سفر خیلی چیزها رو  تغییر داد.ان شا الله به حق این روزای عزیز آقا دوباره بطلبه ،برم زیارتش.آقا پریشون زیارتتم.صدام کن

 آقا جون قربون حرمت

ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی

خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی

این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است

روضه ات جنت فردوس مسما به رضایی

آه از آن دم که ز سوز جگر و حال پریشان

ناله ات گشت بلند آه تقی جان به کجایی

ای شه یثرب و بطحا تو غریبی به خراسان

سرور جمله غریبان و معین الضعفایی

اغنیاء مکه روند و فقرا سوی تو آیند

جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی
:: شاعر : احمدی

برچسب ها :
عشق ,  امید ,  انتظار ,  ایثار ,  بخشش بجای نفرین ,  امام رضا(ع) ,  زیارت ,  امید زیارت ,  آرامش زیارت ,  حج فقرا ,