اماما
"غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است"
پدر بیداری اسلامی
.................................................................
:: حافظ نوشتی در هوس روی تو ای مونس جان:
-"مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم 
آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند"
-"ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را"
-"اگر دشنام فرمایی و اگر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا"
-"روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
زآن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما"
-"در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست
نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است"
-"در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی"
-"جهان به کام من اکنون شود که دور زمان
مرا به بندگی خواجه جهان انداخت"
-"کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم از غم دل دریایی
سخن غیر مگو با من معشوقه پرست
کز وی و جام می ام نیست به کس پروایی"
-"روی جانان طلبی آینه را قابل ساز
ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن و روی"
-"رفیقان چنان عهد صحبت شکستند
که گویی نبوده است خود آشنایی
مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع
بسی پادشاهی کنم در گدایی"
-"زآنجا که پرده پوشی عفو کریم تو است
بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار"
-"از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست
کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر"
-"نخست موعظه پیر صحبت این حرف است
که از مصاحب ناجنس احتراز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
بر او نمرده به فتوی من نماز کنید"
:: پی نوشت 1:
معیار سنجش سر از ناسره هیچ وقت نمی تونه افکار ناقص و بی ارزش خودمون باشه.خیلی عادت بدیه آدم ها و تغییراتشون رو با عیار خودمون بسنجیم ،ما صلاحیت این کار رو نداریم چون معصوم نیستیم.
:: پی نوشت 2:
آبرو به من داد شال ماتم تو ،عمریه که هستم زیر پرچم تو
کجا برم بی تو بهشت من اینجاست ،گره زدم دل رو به بیرق عباس
:: پی نوشت 3:
در جریان سفر زیارتی کاروان‌های زیارتی سپاه بیت‌المقدس کردستان و اعزام خانواده‌های کردستانی به مشهد مقدس، دختر بچه چهار ساله سریش‌آبادی که به صورت مادرزاد کر و لال بود، شفا پیدا کرد.
برچسب ها :
امام خمینی(ره) ,  بیداری اسلامی ,  انقلاب اسلامی ,  حافظ ,  حافظ نوشت ,