خیلی خوب می شه اگه توی این ماه عزیز تغییر بکنیم و خیلی از کارهایی که به هر دلیل نتونسته بودیم انجام بدیم رو انجام بدیم.تکلیفمون رو با خودمون مشخص کنیم و چندگانگی رو کنار بگذاریم.بشینیم پای این سفره الهی و بی چشم داشت خداوند متعال رو عبادت بکنیم.از ته دل آرزو دارم همه مون توفیق انجام این واجب الهی رو درک بکنیم و با عشق به سراغش بریم.
با رمضان خیلی چیزها رو می تونیم به خودمون ثابت کنیم.فرصت خوبیه که ایمانمون رو تقویت کنیم.می تونیم داشته هامون رو تثبیت کنیم و به بهتر بودن فکر کنیم.به جایی که قراره بریم فکر کنیم.احتمال داره هر کدوم از ما فردا نباشیم.پس رمضان و رمضان ها رو بیشتر از قبل قدر بدونیم.
اعمال عبادی توی این ماه تاثیر محسوسی دارن و انسان رو دلگرم و مقرب تر می کنن.واقعا می شه چند قدم به خدا نزدیک تر شد.
رمضونتون پر از معنویت
تا هست قلم ، اشاره ها می آیند
چندیست که عاشقانه ها می آیند
شاید تو بگویی آسمان تاریک است
ولی از جانب او،نشانه ها می آیند

برچسب ها :
رمضان ,  معنویت ,  انتظار ,  تغییر ,  بخشش خداوندی ,  حال ما ,