جام جان :

در دلم بـــود كه جان در ره جانان بدهم

جان ز من نیست كه در مقدم او، جان بدهم

جام مى ده كه در آغوش بتى جا دارم

كــــه از آن جـــــــایزه بر یوسف كنعان بدهم

تـــــا شدم خادم درگاه بت باده فروش

به امیــــــران دو عـــــــالم همـه فرمان بدهم

از پریشانى جانم ز غمش، باز مپرس

ســـر و جـــــــان در ره آن زلف پریشان بدهم

زاهد، از روضه رضوان و رخ حور مگوى

خَـــــم زلفش نـــه به صد روضه رضوان بدهم

شیخ محراب ، تو و وعده گلزار بهشت

غمــــزه دوست نشــــاید كه من ارزان بدهم


شهره شهر:

بـــه كمنـــــــــد ســر زلف تو، گرفتار شـدم

شهــــره شهر به هر كوچه و بازار شد

گــــــر بـــــــرانـــــــى ز درم، از در دیگـر آی

گــر برون راندى‏ام، از خانه ز دیوار شدم

مستى علم و عمل رخت ببست از سر من

تـــا كـــه از ساغر لبریز تو، هشیار شدم

پیش مــــــن هیچ به از لذّت بیمارى نیست

تـــا ز بیمــــــارى چشمان تو بیمار شدم

نشــــود بــــــر ســـر كـــــوى تو بیابم راهى

از دم پیــــــر در این راه، مــــددكار شدم

دامـــــن از آنچــــه كــــه انباشتــه‏ام، برچیدم

تا كـــه خجلت زده در خدمت خمّار شدم

.......................................................

پیامک !!!:

"زندگی را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت ،برادرم هوشیار باش"

برچسب ها :
امام خمینی(ره) ,  پیر جماران ,  مراد دل ,  عشق مهدی(عج) ,  در انتظار یار ,  موعود ,  مهر منجی ,  انتظار ظهور ,  یار غائب ,  امید دل ,