حاکم حقیقی کسیه که به دل ها حکومت کنه.دل حریم خداوندیه و حاکم اون هم خدایی ترینه.امام زمان(عج) حاکم مطلق همه چیز و همه کسه چون بر حریم الهی افراد یعنی بر دلهاشون حکومت می کنه.عشق محیطه و تمام دل رو فرا می گیره ،پس عشق حاکمه و  عاشق فرمانبردار.مفاهیم ،شخصیت ها ،و سخن هایی هم مانا هستن و باقی می مونن و امتداد دارن که به نوعی وصل به دل باشن.
سخن عشق* در این لفظ و زبان گم نشود
معنی زمزمه در طول زمان گم نشود
کل مجلس فقط از قامت و گیسوی تو گفتیم
شد صدایی که در اصوات جهان گم نشود
*ز صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دَوّار بماند "حافظ"

برچسب ها :
دل نوشته ,