اینکه تربیت می شویم تا آرمان خواه باشیم ،ولی آرمان زده عمل می کنیم، باید ریشه یابی شود.این اعتقادات ماست که ارزش های ما و سبک زندگی ما را شکل می دهد.اعتقادات ما محیط قرار می گیرند و شالوده شخصیتی و جهت گیری های ما در این محیط شکل می گیرند.محیط خانواده و اطراف ما در سالهای اول زندگی بسیار تاثیر گذار و مهم است.

گاهی این محیط و آموزه های آن دوران طوری چیده می شوند که فرد از اصول اعتقادی صحیح دور می شود ،و یا گمراه و بدون اصولی تدوین شده و مشخص رشد می کند.با گذشت زمان فرد به جایی می رسد احساس نیاز به هویت دینی و اعتقادی پیدا می کند.به دنبال مدلی می گردد که با قالب شخصیتی شکل گرفته او مطابقت کند.که احتمال دارد مدلی که بر می گزیند دنیا و آخرت او را در نظر نگرفته باشد ،که سبب خسران است.

اصولی ترین تئوری ها باید اولیه ترین آموزش ها را به خود اختصاص دهند ولی در اکثر مواقع این اتفاق نمی افتد.حلقه مفقوده بصیرت خانواده هاست.حضرت علی(ع) می فرمایند : بصیرت حاصل تفکر است.تفکر صحیح و تنظیم برنامه صحیح باید از اولویت های زندگی خانواده های بصیرت جو باشد.یک خانواده با بصیرت و متفکر از اصول دور نمی شود.در راه حرکت می کند و راه را به دیگران هم نشان می دهد.

................................................

:: عکس نوشت :

 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَةً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ 

خانه آخر

..............................

:: پی نوشت :

ای مردم ، از علی به سوی دیگری گمراه نشوید ،و از او روی برمگردانید و از ولایت او سر باز نزنید.اوست که به حق هدایت نموده و به آن عمل می کند ،و باطل را ابطال نموده و از آن نهی می نماید ؛و در راه خدا سرزنش ملامت کننده ای او را مانع نمی شود.علی اول کسی است که به خدا و رسولش ایمان آورد و هیچکس در ایمان به من بر او سبقت نگرفت.اوست که با پیامبر خدا بود در حالی که هیچکس از مردان همراه او خدا را عبادت نمی کرد.اولین مردم در نماز گزاردن ،و اول کسی است که با من خدا را عبادت کرد.از طرف خداوند به او امر کردم تا در خوابگاه من بخوابد ،او هم در حالی که جانش را فدای من کرده بود در جای من خوابید.

ای مردم او را فضیلت دهید که خدا او را فضیلت داده است.و او را قبول کنید که خداوند او را منصوب نموده است.ای مردم او از طرف خداوند امام است ،و هر کس ولایت او را انکار کند خداوند هرگز توبه اش را نمی پذیرد و او را نمی بخشد.

حتمی است بر خداوند که با کسی که با او مخالفت نماید چنین کند و او را به عذابی شدید تا ابدیت و تا آخر روزگار معذب نماید.پس بپرهیزید از این که با او مخالفت کنید و گرفتار آتشی شوید که آتشگیره آن مردم و سنگ هستند و برای کافران آماده شده است.

:: گزیده ای از ترجمه فارسی خطبه غدیر

برچسب ها :
سبک زندگی اسلامی ,  ولایت ,