اول نوشت :
چند پست بعد ،یک مناجات از ته دل نوشتم.اونو منتشر می کنم.
خدایا راضیم به رضای تو ...

رجایی
...............................................
:: دل نوشت :
ما را به یک نفس ،ماندن بی عبور دعوت کن
 به هم صحبتی یک سنگ صبور دعوت کن
بوی عطری که می پیچید ،تمام بودن ما را نبود کرد
ما را به یک جرعه از آن جام نور دعوت کن

برچسب ها :
درد دل ,