در آیه 11 سوره اسرا می خوانیم:
وَیَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا
و انسان به همان صورت که نیکی ها را می طلبد [بدون توجه به عواقب امور و به سبب جهل به مصالح و مفاسد خویش، گزند و آسیب و] بدی ها را می طلبد و انسان بسیار شتاب زده و عجول است.
واقعا گاهی وقتها همین شتاب زده بودن چه عواقب بدی دارد.وقتی بدون تفکر و باعجله دست به انتخاب های بزرگ می زنیم ،وقتی بدون تفکر و با عجله تندی می کنیم.وقتی بدون تفکر و با عجله می نویسیم ،وقتی بدون تفکر و با عجله ...
چه اتفاق ها که نمی افتد.
پله پله تا ...
..............................
:: دل نوشت :
معبودا ...
اگر ،تمام نگاهم ،صدایم ،وجودم را پر از خواهش کنم.
مرا خواهی پذیرفت؟
من هر روز قاصدک هایت را نشان خواهم کرد ،
تا روزی قاصد خبر من شوند.
برچسب ها :
قرآن کریم ,  درد و دل ,