کلیک کنید
......................................
:: دل نوشت :
تپش قلب من ،بی ذکر تو شد بی تاثیر
سالیانیست که در بند توام ،بی زنجیر
گفتم امشب بروم پاقدم صبح سپید
جامه شب بدرم ،صبح شود عالمگیر
:: اندکی تامل:
کلیک کنید
برچسب ها :
انتظار ,  جوانی ,