یه جمعی رو تصور کنید که چندتا جوون دور هم جمع شدن.همیشه مشترکات ما ،ما رو پیش هم جمع می کنه.هر چه قدر ارزش این مشترکات یا بهتر بگیم اهداف مشترک بیشتر باشن سبب می شه که گذشت ما به هم بیشتر شه و شرایط اگر هم قابل تحمل نباشه ،تحمل کنیم.مثل شرایط حاکم در دانشگاه و یا خوابگاه دانشگاه.
توانایی درک متقابل و احترام در بین جمع های حزب الهی باید بیشتر از این ها خودنمایی بکنه.به نظر من ما بچه هایی که حزب الهی هستیم و یا ادعای حزب الهی بودن داریم باید بتونیم همدیگر رو بهتر تحمل بکنیم ،و سعی کنیم برای هم دوستا و رفقای خوبی باشیم.ما ها از زادگاه ها و نژادهای مختلف ،و خلوص ایمان های متفاوت هستیم.وقتی کنار هم جمع می شیم.باید یه جمع نمونه رو عرضه کنیم.یه الگوی تمیز که نشان دهنده حالت جذاب و مناسب ،در شان تشکل ها و جمع های مختلف مذهبی باشه.
خلاصه ایثار و گذشت و همچنین تلاش بیشتری لازمه که بشه به اهداف رسید.
کلیک کنید

برچسب ها :
درد و دل ,