عیدتون مبارک
..........................................
پی نوشت 1:
رمضان گذشت اما ما عرفناك حق معرفتك و ما عبدناك حق عبادتك ...
برچسب ها :
عید فطر ,