قلم از اشک بگو که آسمان بارانیست
بوسه بر سنگ زدن حکایتی عرفانیست
عاقبت ،رفتند شهیدان و زمان تنها ماند
بی سبب نیست که عاشق شدنم طولانیست
...............
تلف شدیم ز رفتن واژه ای نمی بارد
قنات تجربه خشکیده قطره ای نمی بارد
چرا فرات دلم نمی رسد به دریاها
دل من گرفته ولی آسمان نمی بارد
...............
یخ بسته دلم ولی تو را می خواهم
بی تاب توام فقط تو را می خواهم
صد بار نوشتم که تو خواهی آمد
بشکست قلم ،بیا تو را می خواهم
برچسب ها :
عشق ,  شهدا ,  درد و دل ,  دل نوشت ,