این دو رباعی رو تقدیم می کنم به تمام منتظران عاشق صاحب الزمان(عج).التماس دعا
ای عشق بیا ،ز ناله ها لبریزیم
از هرچه که غیرتوست می پرهیزیم
آن روز که  راه عشق را طی کردیم
مردیم ولی به حکم عشق بر می خیزیم
............
ما معتکف از زمان باران بودیم
ما منتظر صدای باران بودیم
سخت است کویری و خراب و تنهابودن
ما گرم ترین پناه باران بودیم
برچسب ها :
دل نوشت ,  عشق ,  درد و دل ,  انتظار ,