در پرتو امید نقشی ز تو پیداست
این نقش پر از مهر ، تنها و شکیباست
چون اشک روانم ،مولا نظری کن
جایی که تو باشی خورشید من آنجاست

برچسب ها :
دل نوشته ,  انتظار ,  عشق ,