گلزار شهدای کرمانشاه امروز جایی بود که روحم روحانی شد ...
گلزار شهدای شهرستان کرمانشاه-قسمت شهدای گمنام
.............................................
:: پی نوشت:
ما همه مصطفی هستیم
برچسب ها :
شهدا ,  شهید گمنام ,