جمعه ها ی پی در پی می آیند
و اندیشه های ما هنوز تاریکند
کی معنی ایثار را خواهیم فهمید؟
کی از خود و خویشتن خواهیم گذشت؟
مولای ما ؛سر افکنده و شرمساریم
در مسیر انتظارت به مانند مسافران خسته
فقط نشسته ایم
اما در افق ،در دوردست ها
همان جا که محبت را دریغ نمی کنند
با آفتاب مهر ظهور تو
همه آفتابگردانند
.................................................
:: عشق نوشت:
دل آرام گیرد به یاد خدا ...
خدایا
...............................................
:: حسرت نوشت:
خداوندا ما را هم به مانند سردارانت پاکیزه بپذیر.
به یاد تو بودم به یاد تو من ...
برچسب ها :
دل نوشت ,  درد و دل ,  انتظار ,