آقا جان

میم الفبای نام مبارکت محبت است

ه الفبا هدایت

دال الفبا درستی

و ی الفبا یاریست

در میان حروف الفبای انتظار ،

ما مانده ایم و شروع هزاران راه ناتمام ...

کلیک کنید

.......................................................

:: پی نوشت :

امام خامنه ای (حفظه الله) در سالگرد 19 دی ماه:

بصیرت یعنی گم نکردن راه و هدف و گرفتار بیراهه ها نشدن و صبر هم به معنای ایستادگی قاطعانه نسلهای پی در پی در مسیر است و هنر انقلاب اسلامی این بوده است که مردم در مدت بیش از سی سال، این دو عامل را حفظ کرده اند.

:: عکس نوشت :

رهبرم

:: جهاد نوشت :

کلیپ اجرای مراسم ادای احترام به حاج عماد مغنیه توسط حزب الله لبنان

دانلود کنید

دانلود کلیپ 

:: غم نوشت:

مناجات علی(ع) در مسجد کوفه:

َللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَلابَنُونَاِلاّمَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ
خدایا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد

O Allah. I am asking for your protection against the Day when nothing like wealth or children will be of use and only that person will benefit who will come with a pure heart


وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلى یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیلاً
و از تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمکار هر دو دست خود را و گوید اى کاش گرفته بودم با پیامبر راهى
And I am asking for your protection against the day when a wrong doer will be biting the back of his hands in regret and will be saying, "Oh I wish I had chosen the way chosen by the Prophetوَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسیماهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّواصى وَالاَْقْدامِ
و از تو امان خواهم در روزى که شناخته شوند جنایتکاران به سیما و رخساره شان و بگیرندشان به پیشانیها و قدمها
And I am asking you for your protection against the Day when sinners will be known by their faces, and will be taken by their hair and feetوَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَجْزى والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَیْئاً اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ
و از تو امان خواهم در آن روزى که کیفر نبیند پدرى بجاى فرزندش و نه فرزندى کیفر شود بجاى پدرش براستى وعده خدا حق است
And I am asking you for your protection against the day when a father will not serve instead of his son nor will a son be punished instead of his father for anything, since Allah has promised thus and His promise is true.وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظّالِمینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ الدّارِ
و از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد ستمکاران را عذرخواهیشان و بر ایشان است لعنت و ایشان را است بدى آن سراى
And I am asking for your protection against the Day when apologising of the wrongdoers will not do them any good and because of that they will be cursed and will be put in the evil abode of Hell.وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ لا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئاً وَالاَْمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
و از تو امان خواهم در روزى که مالک نیست کسى براى کسى دیگر چیزى را و کار در آن روز بدست خدا است
And I am asking for your protection against the Day when nobody will have control over anybody and the power will belong to Allah on that Day.وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخیهِ وَاُمِّهِ وَاَبیهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنیهِ لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَاءْنٌ یُغْنیهِ
و از تو خواهم امان در آن روزى که بگریزد انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش براى هرکس از ایشان در آن روز کارى است که (فقط) بدان پردازد
And I am asking for your protection against the Day when a person will run away from his brother, his mother, his father, his wife and children. That Day every person will have what he has earned for himself.وَاَسْئَلُکَ الاَْمانَ یَوْمَ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدى مِنْ عَذابِ یَوْمَئِذٍ بِبَنیهِ وَصاحِبَتِهِ وَاَخیهِ وَفَصیلَتِهِ الَّتى تُؤْویهِ وَمَنْ فِى الاَْرْضِ جَمیعاً ثُمَّ یُنْجیهِ کَلاّ اِنَّها لَظى نَزّاعَةً لِلشَّوى
و از تو خواهم امان در آن روزى که شخص جنایتکار دوست دارد که فدا دهد از عذاب آن روز پسرانش و همسرش و برادرش و خویشاوندانش که او را در پناه گیرند و هر که در زمین هست یکسره که بلکه او را نجات دهد، هرگز که جهنم آتشى است سوزان که پوست از سر بکند
And I am asking for your protection against the Day when the sinner would wish that he could ransom the wrath of Allah descending on him at that time with his children, his wife, his brother and his relatives who gave him shelter and all those on earth, so that he be saved. No, never can he escape the wrath of Allah which will be in the form of burning fire roasting him.مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمَوْلى وَاَ نَا الْعَبْدُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْعَبْدَ اِلا الْمَوْلى
مولایم ای مولایم توئی مولی و منم بنده آیا رحم کند بر بنده جز مولا
My Lord, o my Lord, you are the Master and I am the slave, and who else can be merciful to the slave except his Master?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمالِکُ وَاَ نَا الْمَمْلُوکُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَمْلُوکَ اِلا الْمالِکُ
مولایم ای مولایم توئی مالک و منم مملوک آیا رحم کند بر مملوک جز مالک
My Lord, o my Lord, you are the Owner and I am the one owned by you. Who else can be merciful to the owned except the Owner?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْعَزیزُ وَاَ نَا الذَّلیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الذَّلیلَ اِلا الْعَزیزُ
مولایم ای مولایم توئی عزیز و منم خوار آیا رحم کند بر خوار جز عزیز
My Lord, o my Lord, you are Mighty and I am low. Who else can be merciful to the low except the Mighty?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْخالِقُ وَاَ نَا الْمَخْلُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَخْلُوقَ اِلا الْخالِقُ
مولایم ای مولایم توئی خالق و منم مخلوق آیا رحم کند بر مخلوق جز خالق
My Lord, o my Lord, you are the Creator and I am the creature. Who else can be merciful to the creature except the Creator?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْعَظیمُ وَاَ نَا الْحَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْحَقیرَ اِلا الْعَظیمُ
مولایم ای مولایم توئی بزرگ و منم ناچیز آیا رحم کند بر ناچیز جز بزرگ
My Lord, o my Lord, you are the Glorious and I am miserable. Who else can be merciful to the miserablt except the Glorious?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْقَوِىُّ وَاَ نَا الضَّعیفُ وَهَلْ یَرْحَمُ الضَّعیفَ اِلا الْقَوِىُّ
مولایم ای مولایم توئی بی نیاز و منم ناتوان آیا رحم کند بر ناتوان جز بی نیاز
My Lord, o my Lord, you are the Powerful and I am the weak. Who else can be merciful to the weak except the Powerful?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغَنِىُّ وَاَ نَا الْفَقیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْفَقیرَ اِلا الْغَنِىُّ
مولایم ای مولایم توئی غنی و منم نیازمند آیا رحم کند بر نیازمند جز غنی
My Lord, o my Lord, you are the Wealthy and I am poor. Who else can be merciful to the poor except the Wealthy?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمُعْطى وَاَنَا السّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ السّاَّئِلَ اِلا الْمُعْطى
مولایم ای مولایم توئی عطابخش و منم گدا آیا رحم کند بر گدا جز عطابخش
My Lord, o my Lord, you are the Bestower and I am the beggar. Who else can be merciful to the beggar except the Bestower?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْحَىُّ وَاَ نَا الْمَیِّتُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَیِّتَ اِلا الْحَىُّ
مولایم ای مولایم توئی زنده و منم مرده آیا رحم کند بر مرده جز زنده
My Lord, o my Lord, you are the Living and I am the dead. Who else can be merciful to the dead except the Livingمَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْباقى وَاَ نَا الْفانى وَ هَلْ یَرْحَمُ الْفانىَ اِلا الْباقى
مولایم ای مولایم توئی باقی و منم فانی آیا رحم کند بر فانی جز باقی
My Lord, o my Lord, you are the eternal and I am the transient. Who else can be merciful to the trasient except the Eternal?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الدّاَّئِمُ وَاَ نَا الزّاَّئِلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الزّآئِلَ اِلا الدَّّائِمُ
مولایم ای مولایم توئی همیشگی و منم نیست شونده آیا رحم کند بر نیست شونده جز همیشگی
My Lord, o my Lord, you are the Permanent and I am the short-lived. Who can be merciful to the short-lived except the Permanent?مَوْلایَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الرّازِقُ وَاَ نَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْزُوقَ اِلا الرّازِقُ
مولایم ای مولایم توئی روزی دهنده و منم روزی خوار آیا رحم کند بر روزی خوار جز روزی دهنده
My Lord, o my Lord, you are the Provider and I am the blessed. Who can be more merciful to the blessed except the Provider?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَالْجَوادُ وَاَ نَاالْبَخیلُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْبَخیلَ اِلا الْجَوادُ
مولایم ای مولایم توئی بخشنده و منم دریغ کننده آیا رحم کند بر دریغ کننده جز بخشنده
My Lord, o my Lord, you are the Generous and I am the miser. Who can be merciful to the miser except the Glorious?مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ الْمُعافى وَاَ نَا الْمُبْتَلى وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلى اِلا الْمُعافى
مولایم ای مولایم توئی عافیت بخش و منم گرفتار آیا رحم کند بر گرفتار جز عافیت بخش
My Lord, o my Lord, you are Free and I am the afflicted. Who can bee more merciful to the afflicted except the Free?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْکَبیرُ وَاَ نَا الصَّغیرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الصَّغیرَ اِلا الْکَبیرُ
مولایم ای مولایم توئی بزرگ و منم خُرد آیا رحم کند بر خُرد جز بزرگ
My Lord, o my Lord, you are the Great and I am the insignificant. Who else can be merciful to the insignificant except the Great?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْهادى وَاَ نَا الضّاَّلُّ وَهَلْ یَرْحَمُ الضّاَّلَّ اِلا الْهادى
مولایم ای مولایم توئی راهنما و منم گمراه آیا رحم کند بر گمراه جز راهنما
My Lord, o my Lord, you are the Leading ad I am the staying. Who can be merciful to the staying except the Leading?مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ الرَّحْمنُ وَاَ نَا الْمَرْحُومُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْحُومَ اِلا الرَّحْمنُ
مولایم ای مولایم توئی بخشاینده و منم رحم شده آیا رحم کند بر رحم شده جز بخشاینده
My Lord, o my Lord, you are the Merciful and I am the one shown mercy. Who can be more merciful to the one shown mercy except the Merciful?مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ السُّلْطانُ وَاَ نَا الْمُمْتَحَنُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُمْتَحَنَ اِلا السُّلْطانُ
مولایم ای مولایم توئی سلطان و منم پیشه ور آیا رحم کند بر پیشه ور جز سلطان
My Lord, o my Lord, you are the Authority and I am the tried. Who else can be merciful to the tried except the Authority?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الدَّلیلُ وَاَ نَا الْمُتَحَیِّرُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُتَحَیِّرَ اِلا الدَّلیلُ
مولایم ای مولایم توئی دلیل و منم سرگردان آیا رحم کند بر سرگردان جز دلیل
My Lord, o my Lord, you are the Guide and I am the confused. Who can be merciful to the confused except the Guide?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغَفُورُ وَاَ نَا الْمُذْنِبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُذْنِبَ اِلا الْغَفُورُ
مولایم ای مولایم توئی آمرزنده و منم گناهکار آیا رحم کند بر گناهکار جز آمرزنده
My Lord, o my Lord, you are the Forgiver and I am the sinner. Who can be merciful to the sinner except the Forgiver?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْغالِبُ وَاَ نَا الْمَغْلُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَغْلُوبَ اِلا الْغالِبُ
مولایم ای مولایم توئی بالا دست و منم زیردست آیا رحم کند بر زیردست جز بالا دست
My Lord, o my Lord, you are the Victor and I am the defeated. Who else can be merciful to the defeated except the Victor?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَ نَا الْمَرْبُوبُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْمَرْبُوبَ اِلا الرَّبُّ
مولایم ای مولایم توئی پرورنده و منم پرورده آیا رحم کند بر پرورده جز پرورنده
My Lord, o my Lord, you are the Nourisher and I am the nourished. Who else can be merciful to the nourished except the Nourisher?مَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اَنْتَ الْمُتَکَبِّرُ وَاَ نَا الْخاشِعُ وَهَلْ یَرْحَمُ الْخاشِعَ اِلا الْمُتَکَبِّرُ
مولایم ای مولایم توئی بزرگ منش و منم فروتن آیا رحم کند بر فروتن جز بزرگ منش
My Lord, o my Lord, you are the High-handed and I am the humble. Who can be merciful to the humble except the High-handedمَوْلاىَ یا مَوْلاىَ اِرْحَمْنى بِرَحْمَتِکَ وَارْضَ عَنّى بِجُودِکَ وَکَرَمِکَ
مولایم ای مولایم رحم کن مرا به مهر خودت و راضی شو از من به جودت و کَرَمَت
My Lord, o my Lord, have mercy on me by your Kindness, and be pleased with me by your Generosity and your Magnanimity .وَفَضْلِکَ یا ذَاالْجُودِ وَالاِْحْسانِ وَالطَّوْلِ وَالاِْمْتِنانِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ
و فضلت ای صاحب جود و احسان و بخشش و امتنان برحمَت خودت ای ارحم الراحمین
and your Grace. O the Generous, and Beneficent, O the Almighty and the Benefactor, by Your Mercy, O the Most Kind

:: special thanks to http://www.yaquran.com 

برچسب ها :
دل نوشته ,  درد و دل ,  امید ,  ظهور ,  مهدی(عج) ,  انتظار ,