ای عشق ،ای ترنم نامت ترانه ها

معشوق آشنای همه عاشقانه ها

ای معنی جمال به هر صورتی که هست

مضمون و محتوای تمام ترانه ها

با هر نسیم ،دست تکان می دهد گلی

هر نامه ای ز نام تو دارد نشانه ها

هر کس زبان حال خودش را ترانه گفت:

گل با شکوفه ،خوشه گندم به دانه ها

شبنم به شرم و صبح به لبخند و شب به راز

دریا به موج و موج به ریگ کرانه ها

باران قصیده ای است تر و تازه و روان

آتش ترانه ای به زبان زبانه ها

اما مرا زبان غزلخوانی تو نیست

شبنم چگونه دم زند از بی کرانه ها

کوچه به کوچه سر زده ام کوبه کوی تو

چون حلقه دربه در زده ام سر به خانه ها

یک لحظه از نگاه تو کافی است تا دلم

سودا کند دمی به همه جاودانه ها

:: مرحوم قیصر امین پور

.....................................................

:: تواضع در عین اقتدار و توانایی صفت پسندیده انسان های اهل دل هستش.شعر معنی جمال رو برای عرض ارادت خدمت استاد قیصر امین پور روی وبلاگ گذاشتم.ادب و تواضع موضوعیه که در اشعار مرحوم امین پور به خوبی حس می شه.شعر قیصر امین پور اشاره و نشانه بسیار داره که انسان رو بارها و بارها به ورق زدن دیوان اشعارش مجبور می کنه.

"حرف های ما هنوز ناتمام ...

تا نگاه می کنی:

وقت رفتن است

باز همان حکایت همیشگی!

پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود

آی ...

ای دریغ و حسرت همیشگی!

ناگهان

چقدر زود ،دیر می شود!"

برای شادی روحش فاتحه و صلواتی بفرستیم.

برچسب ها :
انتظار ,  قیصر امین ور ,  شعر انتظار ,