صادقانه بگویم

به هیچ منتسبم

تخم فریب بسیار دیده ام

زخم فریب بسیار خورده ام

خنجر خیانت را می شناسم

سردی تیغه اش را چشیده ام

معنی شدن نقاق را دیده ام

فتنه شدن "اندیشه های کور" را شنیده ام

پاک نیستم ،خط کج بسیار دارم

اما "الله" خطا پوش من است

آن پیرِ اهل دلِ پاک سرشتِ 

به من آموخت

در خلوت دل گوشه ای بگزینم

و بنویسم "جویبار انتظار"

و این فصلی جدید است

نامردمان خرده بسیار گرفته اند

و امروز که دوست و دشمن

برچسب بارانم می کنند

خانه ام هنوز "انتهای رنگی رنگین کمان" است

آرزویم آسمانی شدن است

باران شدن است

پیرِ اهل دلِ پاک سرشتِ ربانی

......................................................

پی نوشت 1:

بغضم می گیره وقتی می بینم انسان هایی رو که در ایران متولد می شن و زندگی می کنن و کار و درآمد و تحصیل و خانواده شون رو اینجا بدست می یارن ،ولی ایران رو به هیچ می فروشن.و فریاد زنده باد "الهام علی اف" می گن! هر جا بتونن تمام تلاششون رو برای زمین زدن ایران اسلامی انجام می دن.

   عکس نوشت :

امان از مردم بشکسته بیعت

پی نوشت 2:

مادی شدن دین یعنی چه؟

در چشم اندازی كوتاه، دین به مجموعه ای از باورها درباره جهان هستی و ارزش های استوار بر آنها گفته می شود. گستره این شناسه از دین همه حوزه های زندگی انسان همچون حقوق، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و... را در بر می گیرد.

دین در معنای یاد شده، دو گونه است: بشری و الهی. دین بشری مجموعه باورها و ارزش های ساخته شده با بهره جویی از اندیشه انسان می باشد؛ از این رو ساز و كاری است در خدمت خواسته های او، اسیر هوس هایش و بالاخره ابزاری در دست او، اما دین الهی مجموعه باورها و ارزش هایی می باشد كه خداوند آن را برای رهروی بشر فرستاده تا وی در پرتو آموزه های آن خود را بپروراند. چنین دینی با توجه كامل به حقیقت انسان و نیازهای او، برنامه فراگیری را ارایه داده است كه همه انتظارات او را برآورده می سازد (آیت الله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ص 26 - 24، اسراء، قم، 1380).

در رویكرد دین الهی، گرچه همه انتظارات او برآورده شده است ولی معیار فهم دین نه انتظاراتمان از آن؛ بلكه ا ین انتظارات خود دنباله رو فهم دین است؛ به دیگر سخن، این گونه نیست كه برای فهم متون دینی و شناخت اهداف و قلمرو آن، پیشاپیش به مرزبندی انتظارات خود از دین همت گماریم بلكه در رهیافت تبیین گوهر دین، باید از خود دین پرسید كه اهدافش چیست؟ قلمرو هدایتش كجا و توانی هایش كدام است؟ این امر از آن روست كه انسان گاه از جاده انتظارات راستین به دور افتاده و به وادی گونه های دروغین آن فرو می افتد زیرا وجود انتظارات حق و باطل بشری، انسان شناس ماهری را می طلبد تا این انتظارات را از یكدیگر جدا كرده و به گونه های راستین آن پاسخ دهد. ابزار جداكنندگی مزبور، دین الهی است.(آیت الله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ص 26 - 24، اسراء، قم، 1380).

انتظار اصلی انسان از دیدگاه دین، باورهای او و گونه فرعی آن اخلاق، بهداشت، اقتصاد و مسایلی از این دست است. از این رو در دین الهی كه در هر دو جنبه انتظارات فرعی و اصلی انسان چگونگی باروری و شكوفایی گوهر ملكوتی او؛ یعنی حیات و الهی گری و نیز راه رسیدن وی به كمالات وجودی و در نهایت دست یابی او به نیك بختی جاودانه را هدف قرار داده است، مادیت جایگاهی ندارد.

برخی به بهانه هماهنگ سازی دین با روح زمانه؛ یعنی روح غیر دینی آن، چنین گفته اند كه دین تنها راهكاری برای بهتر شدن دنیای ماست زیرا روح زمانه ما می گوید هر چیز هنگامی ارزش پیدا می كند كه وضع دنیای ما را بهتر سازد، پس دین هم اگر بخواهد بماند، باید چنین باشد (هادی صادقی، درآمدی بر كلام جدید، ص 303، معارف، قم 1382).

این رویكرد كه در حقیقت به مسخ و از میان تهی كردن دین پرداخته، با مادی انگاری دین هم سوست. باطل بودن آن نیز از گفته های پیش كه حقیقت دین را سرچشمه گرفته از وحی الهی و پرداختن به نیازهای اصیل او می داند، پیداست.

پی نوشت 3:

امام خامنه ای: 

خوف ریا مانع از عمل نشود. این هم یکی از وساوس شیطان است. گاهی می‏گویند: آقا! شما چرا مثلاً فلان عمل نیک را انجام نمی‏دهید؟ می‏گوید می‏ترسم ریا بشود... پس خوف ریا، مانع نشود از این‌که انسان عمل خوب را انجام بدهد .

برچسب ها :
دل نوشته ,  غروب نوشت ,  عشق ,  انتظار ,  مهدی ,  حقیقت ,  ولایت ,