انتهای ولایت مدار بودن شهادت است.شهادت نابترین جواهرات ولایت را گلچین می کند.آنهایی که در تب و تاب ولایت و ولایت مداری الماس شده باشند.الماس ها رنگ های متفاوتی دارند ولی همه در یک ویژگی مشترک اند: "استحکام"

شهادت بهترین معیار ولایت مدار بودن است.معیار سنجش ایمان ها و باورها.

در ادامه جملاتی از سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی انتخاب کردم. 

زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است؛ سلامت تن زیباست، اما پرنده‌ی عشق، تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند.

و مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند، تا در مقتل کربلای عشق، آسانتر بریده شوند.

و مگر نه آن‌که از پسر آدم، عهدی ازلی ستانده‌اند که حسین را از سر خویش، بیشتر دوست داشته باشد.

و مگر نه آن‌که خانه تن، راه فرسودگی می‌پیماید تا خانه روح، آباد شود.

و مگر نه آنکه گردن‌ها را باریک آفریده‌اند، تا در مقتل کربلای عشق، آسانتر بریده شوند.

و مگر این عاشق بی‌قرار را بر این سفینه سرگردان آسمانی، که کره‌ی زمین باشد، برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده‌اند.

و مگر از درون این خاک، اگر نردبانی به آسمان نباشد، جز کرم‌هایی فربه و تن‌پرور برمی‌آید.

ای شهید، ای آن‌که بر کرانه‌ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته‌ای، دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز، از این منجلاب بیرون کش.
 برچسب ها :
شهید آوینی ,  شهادت ,  ولایت ,  ولایت مدار بودن ,