این چند روز مشهد الرضا بودم ،مجاور بارگاه ملکوتی غریب خراسان امام رضا(ع).انصافا بعد از مدتها حال خوشی بهم دست داده بود.همه خواننده های جویبار انتظار رو هم دعا کردم.این چند بیت شعرم رو به عنوان سوغات سفر بهتون تقدیم می کنم.

تو که خود غریب بودی ،چه نکو پناه دادی

سخت و زبر و تند و سنگم ،تو مرا جلا دادی

ساقی چشم انتظاران ،تو بگو کجاست یاران؟

نفسی به من نظر کن ،تویی که شوق وصالم دادی

.....................................................

:: پی نوشت :

خداوند از توبه بنده اش بیشتر از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود.

امام علی(ع)

مشهد الرضا

.................................

حرم امام رضا(ع)

:: یا امام رضا(ع)

برچسب ها :
زیارت ,  مشهد مقدس ,  امام رضا(ع) ,  حرم ,