کجایی؟

خورشید پنهان

منتظرانت سرگردان و بی کس مانده اند

مریدان بدون مراد

پرندگان خسته از پرواز

درگیر تشویش اند

شاید به آرامش زمزمه های شبانه دلخوشند

تو آن سرو رعنا باش

همان که در افق پیداست

تو آن سایبان تنها باش

در دل کویر

هر کجا رفتم تو را جستم

در میان سرچشمه ها

در میان بهاران ابرها

با این غم مدارا نتوان کرد

بیا ...بیا...

...

:: التماس دعا
برچسب ها :
عشق ,  انتظار ,  منجی ,  مهدی(عج) ,  درد و دل ,  امید ,