غربت عجیبیست انتظار تو

شیرین تر از هزاران شاخه نبات

مثل فصل شروع جوانه ها زیبا

مثل انس اشك و آه بی تسلا

آرزوهای منتظر آری ،آذوقه های سفرند

آقای من

در انتظار ظهور تو

اما گناهكارانیم

نظری كن

نظری كن

كه شاید فردا شنیده شود

صدای بانگ رحیل

كه مسافران برگردید..!

آقای من ،آقای من ،یاد تو ما را بس..!

برچسب ها :
درد و دل ,  عشق ,  امام زمان(عج) ,  انتظار ,