غزل محراب جمکران را زمقتدا شنیده ام
وسعت حریق عشق تو را به کرانه ها سپرده ام
سوختم در انتظار تپیدن مهر از کلام تو
های و هوی فتنه ها مثل دمیدن صاعقه از هوا شنیده امبرچسب ها :
عشق ,  درد و دل ,  مهر ,  اشعار آیینی ,  ولایت ,