حس کوچ سایه ها ،آری این سرچشمه چرکین است

در این دریای بی آبی دلم غمگین غمگین است

شدم تصویر بی رنگی ،چرا تقدیر من این است؟

جنون و ماتم و تشویش ،فقط یاد تو تسکین است

برچسب ها :
شعر ,  درد و دل ,  دو بیتی ,  دل نوشته ,