شانه هایم یخ زده ،دیده گانم پر زده از فرش پر نقش حضور

لحظه ای با من بمان ،با من بگو ،از شاعر شعر ظهور

سفالین کوزه ی بی جان شعرم ،مانده در سرچشمه ی سرد سکوت

بی پناهم ، تا به کی بی او بنالم ،تا بیابم من رهی از ظلمت به نور

برچسب ها :
جا مانده ,  شعر ,  دو بیتی ,  مناجات ,  درد و دل ,