اندیشه ی اعماق دلم ،دلهره معنا می کرد

مهدی جان ذکر تو کردم دلهره از جانم برفت

بی خبری ،دم به دم تیشه بر تندیس تردید می زد

مدد از نام تو جستم بت تردید وجودم بشکست

:: التماس دعا

 

برچسب ها :
شعر ,  دو بیتی ,  درد و دل ,  انتظار ,