توی این پست ترانه ی Make a prayer  ورژن Short Extra رو براتون گذاشتم.شاید کودکان آفریقا جزء مظلوم ترین کودکان، روی این کره ی خاکی باشند. آفریقا سالهاست که اسیره، استعمار پیر سالهاست منابع این قاره رو به غارت می بره، برای مثال شاید شما کشور آفریقای جنوبی رو که همین تازگی میزبان جام جهانی بود رو نمادی از آفریقای متمدن بدونید ولی آیا در حقیقت همین طوره؟
بیشتر درآمد هایی که جام جهانی می تونست برای قشر ضعیف آفریقا داشته باشه به جیب لندن نشینان رفت ،تا ثابت بشه آفریقا هنوز هم اسیره، قاره ای که درگیر ایدز و بحران غذایی و جنگ های پراکنده هستش.
دعا می خوانیم برای آن هم نوع های رنج کشیده و ستم دیده مان. برای خواهرانمان در دارفور و برادرنمان در اگوندا که در فقر بیماری به سر میبرند .

Samy Yusuf

:: برای دانلود برین ادامه مطلب

Make A Prayer / دعا کنید

 

O people

ای مردم

 

In a hut made of tin and clay

در یک کلبه ی کوچک و گلی

 

A small boy dreams away

پسر بچه ای آرزو می کند که

 

Of clean water and a meal a day

آب صاف و غذای روزانه داشته باشد

 

And not to fear mines as he plays each day

و هر روز بدون ترس از پا گذاشتن روی مین ها بازی کند

 

O people

ای مردم

 

 

 

Somewhere dark and out of the way

در جایی تاریک و دور افتاده

 

Aids has found yet another prey

ایدز طعمه ی دیگرش را یافته است


To save his life he just couldn’t pay

و او برای نجات زندگی اش پولی ندارد که بپردازد


Tell me what we’re going to do

به من بگو چکار خواهیم کرد؟

 

For our brothers in Durban

برای برادرانمان در دوربان


For our sisters in Darfur

برای خواهرانمان در دارفور

 

Show me what we’re going to do

به من نشان بده که ما چکار خواهیم کرد؟

 

Are we just going to sit there?

یا اینکه ما فقط خواهیم نشست


Nice and cosy on our armchairs

(آن هم ) بر روی صندلی های گرم و نرم خود


Will we not even make a prayer?

حتی یک دعا هم نمی کنیم؟

 

You might ask yourself

ممکن است از خودت بپرسی

 

Why should I help these people?

چرا باید به باید به این مردم کمک کنم ؟

 

They’ll tell you why

آن ها دلیلش را به تو خواهند گفت

 

We’re not so different from you

ما با شما فرقی نداریم

 

We have dreams just like you

ما هم مثل شما آرزوهایی داریم

 

But they were buried with the
bodies of our loved ones

اما آرزوهایمان با پیکر کسانی که دوستشان

داشتیم دفن شد

 

O people

ای مردم

 


 

Are we deaf, dumb, and blind?

آیا ما ناشنوا،لال و نابینا شده ایم؟

 

What is going through our minds?

در ذهنمان چه می گذرد؟


Don’t we care for the rest of mankind?

آیا ما غصه ی انسان های دیگر را در دل نداریم؟

 

O people

ای مردم

 

We claim to love peace and justice

ما ادعا می کنیم که عاشق صلح و عدالت هستیم

 

Why do we preach what we don’t practice?

چرا چیزی را می گوییم که به آن عمل نمی کنیم

 


Let’s help them out of this darkness

بیایید به آن ها کمک کنیم تا از این تاریکی ها خارج شوند

 

Tell me what we’re going to do

به من بگو چکار خواهیم کرد؟


For our brothers in Ethiopia

برای برادرانمان در اتیوپی

 

For our sisters in Rwanda

برای خواهرانمان در رواندا

 

Show me what we’re going to do

به من نشان بده که ما چکار خواهیم کرد

 

Are we just going to sit there?

یا اینکه ما فقط خواهیم نشست؟


Nice and cosy on our armchairs

(آن هم ) بر روی صندلی های گرم و نرم خود


Will we not even make a prayer?

حتی یک دعا هم نمی کنیم؟

:: دانلود ترانه
:: باسپاس از : http://samiyusufmusic.blogfa.com

برچسب ها :
سامی یوسف ,  دانلود ,  موسیقی اسلامی ,  اسلام ,  ترانه ,