شاید کلید رسیدن به تو عاشق تر شدن باشد

معادلات راه تو زمینی نیست این را همت و آوینی می دانستند

راه تو راه ولایت است ،راه شهادت است

عشق را جز با ایثار نمی توان اثبات کرد

خدایا توفیق ایثار در راه ولایت را به تمام رهپویان وصال عطا کن.

آمین یا رب العالمین

برچسب ها :
آقا امام زمان ,  متن ادبی ,  درد و دل ,  شیعه ,  شهید ,