یکی دیگر از قرینه هایی که می تواند بر استفاده حداقلی امام از حربه قتل باشدف مسئله مدت جنگ و نبرد امام(عج) برای فتح دنیاست.امام باقر می فرماید:...(حضرت)شمشیر را برهنه کرده هشت ماه بر دوش می گذارد و بسیار می کشد...

حکومت امام مهدی را به هر میزان که بدانیم، بر اساس روایات هشت ماه آن که قاعدتاً هشت ماه اغازین ظهور است، مدت زمانیست که امام با مخالفان خود به جنگ و نبرد خواهد پرداخت که این موضوع با توجه به گستردگی ممالک دنیا مؤید این حقیقت است که درگیری امام(عج) با غیر مسلمانان بسیار اندک خواهد بود و آنان در مقابل او مقاومت چندانی نخواهند کرد. و با کمترین درگیری سرزمینهای آنان فتح خواهد گردید.