۱- ایرانیان باستان معتقد بودند که «گزرا سپه» قهرمان تارخی آنان زنده است و در «کابل» خوابیده، و صد هزار فرشته او را پاسبانی می کنند تا روزی که بیدار شود و قیام کند و جهان را اصلاح نماید و همچنین گروهی دیگر از ایرانیان می پنداشتند که:«کیخسرو» پس از تنظیم کشور و استوار ساختن شالوده فرمانروایی، دیهیم پادشاهی را به فرزند خود داد و به کوهستان رفت و در آنجا آرمید تا روزی ظاهر شود و اهریمنان را از گیتی براند.

2- نژاد اسلاو بر این عقیده بودند که از مشرق زمین یک نفر برخیزد و تمام قبایل اسلاو را متحد سازد و آنها را بر دنیا مسلط گرداند.

3- نژاد ژرمن معتقد بودند که یک نفر فاتح از طوایف آنان قیام نماید و «ژرمن» را بر دنیا حاکم گرداند.

4- اهالی صربستان انتظار ظهور«مارکو کرالویچ» را داشتند.

5- برهمائیان از زمان های قدیم بر این عقیده بودند که در آخر الزمان «ویشنو» ظهور نماید و بر اسب سفیدی سوار شود و شمشیر آتشین بر دست گرفته مخالفین را خواهد کشت، و تمام دنیا «برهمن» گردد و به این سعادت برسد.

6- ساکنان جزایر انگلستان، از چندین قرن پیش آرزومند و منظر بودند که:«آرتور» روزی از جزیره «آوالون» ظهور نماید و نژاد «ساکسون» را در دنیا غالب گرداند و سعادت دنیا نصیب آنها گودد.

7- اقوام اسکاندیناوی معتقدند که برای مردم دنیا بلاهایی می رسد؛ جنگ های جهانی اقوام را نابود می سازد؛ آنگاه«اودین» با نیروی الهی ظهر کرده و بر همه چیره می شود.

8- اقوام اروپای مرکزی در انتظار ظهور «بوخص» می باشند.

9- اقوام آمریکای مرکزی معتقدند که: «کوتزلکوتل» نجات بخش جهان، پس از بروز حوادثی در جهان، پیروز خواهد شد.

10- چینی ها معتقدند که«کرشنا» ظهور کرده، جهان را نجات می دهد.

11- زرتشتیان معتقدند که: «سوشیانس»(نجات دهنده بزرگ جهان)دین را در جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد و ایزدان را از دست اهریمن نجات داده و مردم جهان را هم فکر و هم کردار و هم گفتار نماید.

12- گروهی از مصریان که در حدود 3000 سال پیش از میلاد، در شهر «ممفیس» زندگی می کردند؛ معتقد بودند که سلطانی در آخرالزمان با نیروی غیبی برجهان مسلط می شود، اختلاف طبقاتی را ز بین می برد و مردم را به آرامش و آسایش می رساند.

13- گروهی دیگر از مصریان باستان معتقد بودند که فرستاده خدا در آخرالزمان، در کنار خانخ خدا پدیدار گشته و جهان را تسخیر می کند.

14- ملل و اقوام مختلف هند، مطابق کتاب های مقدس خود، در انتظار مصلحی هستند که ظهور خواهد کرد و حکومت واحد جهانی را تشکیل خواهد داد.

15- یونانیان می گویند:«کالویبرگ» نجات دهنده بزرگ، ظهور خواهد کرد و جهان را نجات خواهد داد.

16- یهودیان معتقدند که در آخرالزمان «ماشیع» ظهور می کند و تا ابد بر جهان حکومت می کند و او را از اولاد اسحاق پیامبر می پندارند و در صورتی که«تورات»، کتاب مقدس یهودیان، او را صریحاً از اولاد حضرت اسماعیل دانسته است.

17- نصارا نیز به وجود مقدس حضرت مهدی(ع) و غیبت او ایمان داشته و می گویند: او در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عالم را خواهد گرفت. ولی در اوصافش اختلاف دارند.

عقیده به ظهور مبارک حضرت مهدی(ع) در آخرالزمان یک عقیده عمومی است و اگر کلمه «مهدی» و واژه های دیگر را- که پیروان سایر مذاهب مختلف جهان بر آن اطلاق می کنند- از قالب اصطلاح در آوریم. و آن حضرت را «نجات بخش جهانی» و یا «مصلح جهانی» و یا «رهایی بخش جهانی» بنامیم، اختلاف اسمی هم رفع خواهد شد.