:: تو این پست می تونین چند تا فلش کلیپ مذهبی رو داشته باشین.

:: بقیة الله خیر لکم

:: جهان در انتظار عدالت

:: ای تو روح و روانم

:: بی تو ای صاحب زمان

:: تو در راهی

:: همخوانی دعای فرج

:: راستش را نگفتند

:: منبع کلیپ ها : http://www.lsf.ir