:: تو این پست می تونین معرفی حضرت مهدی(عج)  البته از زبان خود حضرت رو داشته باشین.برای مشاهده مقاله برین ادامه مطلب.

:: ادامه مطلب

معرفى حضرت مهدى علیه السلام از زبان مبارك خود آن حضرت


ابوالفضل سمیعی


قالَ الْمَهْدی علیه السلام أَنَا الْمَهْدی ، أَنَا قائِمُ الزَّمانِ، أَنَا الَّذی أَمْلَأها عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جُوْراً أَنَا بَقِیَّةُ الِله فی أَرْضِهِ وَ الْمُنْتَقِمُ عَنْ أَعْدائِهِ


منم مهدى ، من هستم قیام كننده ، منم آن كه زمین را پر از عدل و داد مى نماید پس از آن كه پر از ظلم شده باشد ، بقیة الله در زمین و انتقام گیرنده از دشمنان خدا.


إِنّی أَمانُ لِأَهْلِ الْاَرْضِ كَمَا اَنَّ النُّجُومَ اَمانُ لِأَهْلِ السَّماءِ .


همانا من امان براى اهل زمین هستم همان گونه كه ستارگان امان براى اهل آسمانند.


بی یُدْفَعُ الُله عَزَّوَجَلَّ الْبَلاءَ عَنْ أَهْلی وَ شیعَتی .


به وسیله من خداوند عزوجل بلاء را از خاندان و شیعیان من دفع مى كند.


وَجْهَ الْاِنتِفاعِ بی فی غَیْبَتی ، فَكَا لْاِنْتِفاعِ بِالشَّمْسِ اِذا غَیَّبَها عَنِِ الاْبَصْارِ السَّحابِ.


چگونگى بهره بردن از من در دوران غیبتم ، همانند بهره بردن از خورشید است در هنگامى كه ابرها آن را از دیدگان پوشانده اند.


أَنَا حُجَّةُ الِله عَلی عِبادِهِ وَ بَقِیَةُ الِله فی اَرْضِهِ ، أَنَا الَّذی اَمْلَأ الْاَرْضَ قِسْطا وَ عَدْلاً كَما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جُوْراً.


من حجت خدا در میان بندگان و تنها بازمانده در روى زمین هستم، من هستم او كه زمین را پر از عدل و داد مى كند پس از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشد.


أَنَا القائِمُ مِنْ آلِ مُحَّمدٍ صلّى الله علیه وَ آله وَ سّلم أَنَا الَّْذی اَخْرَجَ فی آخِرِ الزَّمانِ بِهذَا السَّیفِ فَأَمْلأ الْاَرضِ عَدْلًا وَ قِسْطَاً كَما مُلِئَتْ جُوْراً وَ ظُلْماً .


منم قائم آل محمدصلى الله علیه و آله و سلم كه در آخر الزمان با همین شمشیر  ، قیام مى كنم و زمین را پر از عدل و داد مى نمایم بعد از آن كه پر از ظلم و جور شده باشد.


 


حضرت مهدى (عج) خود را هنگام ظهور معرفى مى نماید


امام باقر علیه السلام مى فرماید:


به خدا سوگند ، گوئى قائم علیه السلام را با چشم خود مى بینم كه پشت خود را به حجر ( در بیت الله الحرام) تكیه داده و به خداوند قسم یاد مى كند و مى فرماید:


یا اَیُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی الِله فَأَنَا اَوْلی بِالِلّه .


یا اَیُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی آدَمَ فَأَنَا اَوْلی بِآدَمَ .


یا ایُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی نُوحَ فَأَنَا اَوْلی بِنُوحَ .


یا ایُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی اِبْراهیمَ فَأَنَا اَوْلی بِاِبْراهیمَ .


یا ایُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی مُوسی فَأَنَا اَولی بِموسی .


یا اَیُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی عیسی فَأَنَا اَوْلی بِعیسی .


یا اَیُّها النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی مُحَمَّدٍ صلى الله علیه و آله و سلم فَأَنَا اَوْلَی بِمُحَمَّدٍ.


یا اَیُّهَا النّاسُ مَنْ یُحاجِنّی فِی كِتابِ الله فَأَنَا اَوْلَی بِكِتابِ اللهِ .


اى مردم هر كه درباره خدا با من بحث و گفتگو دارد بیاید ، زیرا من از هر كس به خدا نزدیكترم.


اى مردم هر كس درباره حضرت آدم با من سخنى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت آدم نزدیكترم .


اى مردم هر كس درباره حضرت نوح با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت نوح نزدیكترم .


اى مردم او كه درباره حضرت ابراهیم با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت ابراهیم نزدیكترم .


اى مردم هر كس درباره حضرت موسى با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت موسى نزدیكترم .


اى مردم هر كس درباره حضرت عیسى با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت عیسى نزدیكترم .


اى مردم هر كس درباره حضرت محمّد صلى الله علیه و آله و سلم با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به حضرت محمّد صلى الله علیه و آله و سلم نزدیكترم .


اى مردم هر كس درباره كتاب خدا با من بحثى دارد بیاید، زیرا من از هر كسى به كتاب خدا نزدیكترم.


سپس آن حضرت به سوى مقام ابراهیم رفته و بعد از انجام دو ركعت نماز، خدا را بحق خود سوگند مى دهد.


امام صادق علیه السلام نسبت به ظهور حضرت مهدى (عجل الله تعالی فرجه ) در مورد سخنان آن حضرت هنگام ظهور خویش چنین فرمود :


قائم علیه السلام تكیه به كعبه مى زند و مى فرماید :


یا مَعْشَرَ الْخَلایِقَ اَلا وَ مَنْ اَرادَ اَنْ یَنْظُرَ اِلی آدَمَ وَ شَیْثُ فَها أَنَا آدَمُ وَ شَیْثُ .


اى مردم ، آگاه باشید ؛ هر كه بخواهد آدم و شیث را ببیند اینك منم آدم و شیث .


هر كس بخواهد نوح و سام را ببیند اینك منم نوح و سام .


هر كس كه بخواهد ابراهیم و اسماعیل را ببیند اینك منم ابراهیم و اسماعیل .


هر كه بخواهد موسى و یوشع را ببیند اینك منم موسى و یوشع .


هر كه بخواهد حضرت محّمد و على علیه السلام را ببیند اینك منم محّمد و على علیه السّلام .


هر كه بخواهد حسن و حسین علیهما السلام را ببیند اینك منم حسن و حسین علیهما السّلام.


هر كه بخواهد ائمه معصومین از فرزندان امام حسین علیه السّلام را ببیند اینك من همان ائمه از فرزندان حسین علیه السّلام هستم .